Vestnorsk filmsenter satser på lokale filmskapere og skal bidra til å bygge en bærekraftig filmbransje. Vestnorsk filmsenter skal sikre at film av høy kunstnerisk kvalitet blir produsert i regionen og skal bidra til at filmer fra Vestlandet kommer ut i verden. 

I arbeidet med å rullere strategien setter vi fokus på hvilke muligheter vi har for å utvikle både organisasjonen og filmbransjen. Vi ønsker å løfte blikket og bli utfordret. Hvordan ser bransjen på oss? Hvordan ser andre aktører på oss?  Og hvordan bruker vi resursene våre i forhold til ønsker/krav fra bransje, eiere og andre samarbeidspartnere? I de kommende ukene skal vi jobbe med dette og får hjelp av Jostein Ryssevik i Ideas2evidence.

Arbeidet starter med en spørreundersøkelse som nå er sendt ut. Vi håper at alle som har mottatt denne vil svare og dermed hjelpe oss i dette viktige arbeidet!