Det kom inn 44 søknader til fristen 9. mars. Disse fordelte seg på 11 kortfilmer, 15 dokumentarprosjekter og 17 spillefilm- og dramaserieprosjekter, i tillegg kom det inn en søknad om utviklingsstøtte til spill. Dette er første søknadsrunde for senterets nytilsatte konsulenter Lasse Gallefoss (kort- og dokumentarfilm) og Hanne-Lovise Skartveit (lange formater innen fiksjon), de er godt i gang med arbeidet og søknadene behandles i styremøte 27. april. Kommende søknadsfrister hos Vestnorsk filmsenter finner du her