Vestnorsk filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak som skal fremme kompetansen til det audiovisuelle miljøet i regionen.

Det kan søkes om tilskudd til å arrangere kurs, workshops, seminar, festival og lignende tiltak som tilbyr kompetanseheving og bransjeutvikling.

Tiltaket må komme den profesjonelle bransjen i regionen tilgode. Det kan ikke søkes om støtte til ordinær drift av festivaler eller lignende.

SØK STØTTE

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til filmformidling»: §4 «Tilskudd til arrangementer og visning». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.