1

Gjennom to dager fikk syv produsenter opplæring i de viktigste aspektene ved produsentens rolle og oppgaver. Produsentene Elisabeth Kleppe og Elin Sander delte av sine erfaringer og gikk gjennom prosessen rundt det å drifte et filmprosjekt, fra finansiering og produksjonsforberedelse til ferdigstilt film.

Med ferske egne produksjoner som eksempler gikk kursholderne gjennom alt fra søknads- og finansieringsprosessen, ansvars- og rollefordeling mellom produsent og produksjonsleder til kontraktsarbeid og rettighetsklarering, og samt lansering og distribusjon. Det ble intense, men svært lærerike og inspirerende dager!

2

3