Still Kamelen0
(Si ingenting/ Goodtime Pictures/ regi: Rolf Lyssand Bjørø)

Vestnorsk filmsenter har hatt årets andre tildelingsrunde. I styremøte 28. april ble det gjort følgende tildelinger: To kort- og tre dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Det ble bevilget utviklingsstøtte til en kortfilm, fire dokumentarfilmer, et spill, en spillefilm og tre dramaserier. Totalt ble det bevilget NOK 3 075 000 millioner kroner i denne runden. Dette var konsulentene Lasse Gallefoss og Hanne-Lovise Skartveits første tildelingsrunde. Les mer om prosjektene her og her.