Molyneux yard Dublin 8 1 1

"Robin in the Hood", Foto: Ewa Figaszewska

I Vestnorsk filmsenters styremøte 21. juni ble følgende tildelinger gjort: 1 kort- og 3 dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte og det ble bevilget utviklingsstøtte til 4 dokumentarfilmer, 1 spillefilm og 3 dramaserier. Totalt ble det bevilget NOK 2 065 000 kroner i denne runden. Det kom inn 28 søknader til årets tredje søknadsrunde, hvorav 16 kort- og dokumentarprosjekter og 12 prosjekter innen lange formater. Les mer om tildelingene i våre tildelingslister.