Vestnorsk filmsenter støtter bransjens deltakelse på̊ nasjonale og internasjonale arenaer for filmvisning, finansieringsarbeid og nettverksbygging. Videre gis det tilskudd til filmtilbud rettet mot barn og unge talenter i regionen, samt til filmkulturelle tiltak.

Følgende tilskudd er gitt til kompetansehevende- og bransjeutviklende tiltak, samt til filmkulturelle tiltak og tiltak rettet mot barn og unge siste halvår: 


Deltakelse finansieringsforum, marked o.l:

DocsBarcelona Speed Meetings (online) - Screen Story v/Thorvald Nilsen og Emily Eide 

Sunny Side of the Doc (online) - Isme Film v/Ingvil Aagedal Skage 

Kurs, seminarer, workshops, stipender ol: 

Strategier for digital markedsføring del 2 - Aldeles 

Hospiteringsstipend - Handmade Films in Norwegian Woods. Hospitant: Cathrine Wespestad 

Mentorstipend - Blåst Spel v/Are Pilskog 

Produsentkurs Bergen - Cynergi v/Marie Helene Høyberg 

Hospiteringsstipend - Isak Wingsternes 

Filmkulturelle tiltak: 

Seeing Sound Cinma - Foreningen Mikrolabs 

Cine Latino 2021 - Bergen internasjonale filmfestival 

Talent Ung: 

Røst - Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater 

SOMU Talentprogram - BRAK

image00010 Martin 1