Gratulerer til Jan Otto Ertesvåg og Anders Emblem som har mottatt Møre og Romsdal fylkeskommunes kulturstipend for 2021. Av 78 søknader gikk to av stipendene til filmfeltet. Jan Otto Ertesvåg mottok ett av to arbeidsstipend på kr. 200 000,- og Emblem mottok et stipend på kr. 100 000,-. Det ble delt ut i alt 8 stipend. Vestnorsk filmsenter gratulerer! Les mer