Vestnorsk filmsenter og Norsk filminstitutt har besluttet å utsette Doc Norway Market 2021 på grunn av stor usikkerhet rundt koronasituasjonen. Markedet skulle etter planen arrangeres i Bergen i løpet av høsten, men utsettes altså inntil videre. Les mer