Vestnorsk filmsenter tilbyr jevnlig tiltak for å bidra til å øke kompetansen og styrke mulighetene til bransjen i vår region. Her presenterer vi noen av tiltakene som kommer i høst og vinter. Detaljert programinformasjon og påmelding for disse og andre tiltak kommer fortløpende. Følg med på våre nettsider og nyhetsbrev! 

Vi minner også om de ulke støtteordningene hos Vestnorsk filmsenter innen kompetanseheving, bransjeutvikling, Talent Ung og Filmkulturelle tiltak. Du finner informasjon om de ulike ordningene og hvordan du kan søke her 

September 2021 - januar 2022: 

Fokus på spillefilm og dramaserier, 6. – 7. september
NFIs konsulent for spillefilm og dramaserier, Cecilie Aspenes og produksjonsrådgiver for spillefilm Isak Eymundsson besøker bransjen i Bergen for to dager med samtaler i plenum og individuelle møter.
 
Fokus på dokumentarfilm, 15. – 16. september
NFIs dokumentarfilmkonsulent Klara Grunning og produksjonsrådgiver Ola Hunnes besøker bransjen i Bergen for to dager med kurs, samtaler i plenum og individuelle møter.
 
Method Writing med Bo Skjoldborg, 20. - 21. september
Workshop
 
Nye stemmer, november
Talentutvikling  
Workshop
 
Produsentkurs: Spillefilm og animasjonsfilm, november 
2- dagers kurs for produsenter innenfor spillefilm og animasjonsfilm. Kursholdere: Maria Ekerhovd og Kristine Knudsen.
 
Hvem skal se din fortelling? november
Tenk på publikum fra første stund!
Workshop
 
Dokumentarkonventet Solstrand, 6. – 8. desember
Årlig kompetansehevende og nettverksbyggende samling for den norske dokumentarfilmbransjen

Internasjonal co-produksjon: Dokumentar, januar 2022
Workshop
 
Internasjonal co-produksjon: Spillefilm og dramaserier, januar 2022
Workshop
 
Løpende ordninger:

Pitcheveiledning, ut 2021

Vestnorsk filmsenter tilbyr online pitcheveiledning til profesjonelle produsenter og regissører i regionen med noen av de fremste ekspertene på området. Du kan søke med prosjekter i alle formater.
Les mer

Tilskuddssamlinger
I høst starter vi opp med egne samlinger for tilskuddsmottakere etter vedtaksrundene ved senteret. 

Manusveiledning 
Les mer