243532275 1000933967367272 5536110748963774239 n
Samling 7. oktober

Etter ein lang pandemi var det ei glede å ønske bransjen i Møre og Romsdal velkommen til ei samling i Ålesund. Vestnorsk filmsenter sine nye filmkonsulentar, Lasse Gallefoss og Hanne-Lovise Skartveit deltok samen med bransjeansvarlig Elin Andersson, prosjektkoordinator Eirik Vaage og daglig leder, Stine Tveten. Filmkonsulentane var og tilgjengeleg for møter 8. oktober. Fokus i programmet var bransjen selv, kva som har skjedd under pandemien og prosjekt under utvikling.

Takk til alle som stilte opp og presenterte kor mykje spennande som skjer i fylket!