KKkopi        MEkopi
Vestnorsk filmsenter inviterer til
2-DAGERS PRODUSENTKURS INNEN SPILLEFILM OG ANIMASJONSFILM

Målgruppe: Profesjonelle filmarbeidere i startfasen som jobber som produsenter eller evt. produksjonsledere

Når: Torsdag 18. og fredag 19. november. NY utvidet søknadsfrist: 8. november. Husk å melde deg på!

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen.
Møterom Torborg Nedreaas, 7. etasje.

Kursavgift: Kr. 1 000,- (inkl. lunsj begge dager), faktureres.

Om kurset:
Dette er et kurs for produsenter og produksjonsledere innenfor spillefilm, inklusive animasjonsfilm. Gjennom 2 dager skal kurset gi en god forståelse av prosessen rundt det å drifte et spille- og animasjonsfilmprosjekt, fra utvikling, finansiering og produksjonsforberedelse til ferdigstilt film. Herunder søknads- og finansieringsprosessen, ansvars- og rollefordeling mellom produsent og linjeprodusent, kontraktarbeid og rettighetsklarering, samt markedsføring, internasjonale salg og distribusjon. Kursholderne vil benytte helt ferske filmprosjekter som caser og kurset vil veksle mellom teori og case-study.

Kursholdere: Kristine M.I. Knudsen & Maria Ekerhovd

Dag 1 og første halvdel dag 2 vil ta for seg spillefilm og animasjonsfilm gjennom følgende hovedpunkter:

Utvikling av prosjekter :
● Strategi fra ide til marked

Finansiering
● Veien til markedet
● Grunnleggende kunnskap i søknadsprosessen:
De mest sentrale tilskuddsordninger og deres krav til søknader.
Utarbeidelse av utviklings- og produksjonssøknader med kalkyle, finansierings- og likviditetsplan, dokumentasjon av egenkapital, avtaler, fremdrifts- og produksjonsplaner, samt prosjektpresentasjon.

Prosjektstyring:
● Økonomistyring og kontroll
● Produsentens rolle og ansvar gjennom prosjektperioden
● Delegering, konflikthåndtering og ledelse
● Lansering og distribusjon (festival, tv, kino)
● Kontraktarbeid
● Rettighetsklarering
● Overenskomster, norske og internasjonale

Markedsføring
● Fra ide til møte med publikum

Internasjonalt salg og distribusjon
● Nasjonal lansering
● Internasjonal lansering
● Recoupment
● Follow the money!

Siste halvdel dag 2 vil gå spesifikt inn i animasjonsfilm med følgende hovedpunkter:

  • Utvikling
  • Finansiering
  • Preproduksjon
  • Produksjon – alle faser
  • Postproduksjon
  • Markedsføring
  • Salg
  • Distribusjon

Krav til deg: Deltakere må ha noe erfaring fra filmproduksjon og en ambisjon om å jobbe som produsent, linjeprodusent eller produksjonsleder innen spillefilm - og/ eller animasjonsfilm i vår region. Det anbefales at man deltar med et aktuelt prosjekt som kan brukes som grunnlag for arbeidet gjennom kursdagene. Deltakerne vil i etterkant av kurset få utdelt materiell med relevant innhold til senere bruk. Egen laptop må medbringes.

Søknad om kursplass må inneholde:
Kortfattet CV
Begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta

Søknad sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Påmeldingen ansees som bindende når plass er tildelt og det er en forutsetning at man deltar begge kursdagene. Det er et begrenset antall kursplasser, vær tidlig ute! Frist: 5. november!

Reise: Deltakere utenfor Bergen kan søke Vestnorsk filmsenter om reisestøtte.

 

Om kursholderne:

KK

Kristine M.I. Knudsen studerte filmproduksjon ved Filmakademie Baden-Württemberg i Tyskland, og ved EAVE og Inside Pictures. 2006 gründet hun Knudsen Pictures i Berlin og i 2010 Den siste skilling i Bergen. Hun har produsert spillefilmene RICHARD STORKEN (2017), HEVN (2015), NÅDE (2012) og EN REN SMAKSSAK (2007), samt co-produsert VILJA- DEN RAMPETE SKOGSFEEN (2021). For tiden produserer hun RICHARD STORKEN OG DEN MYSTISKE JUVEL (2023), samt at hun er executive produsent på TITINA (2022). Knudsen er også en av lederne i Animasjon Norge og styremedlem i Produsentforeningen Virke.

 

ME

Maria Ekerhovd startet MER FILM i 2011. Maria har produsert en rekke spillefilmer, blant andre MOT NATUREN (Ole Giæver), HVA VIL FOLK SI (Iram Haq), DISCO
(Jorunn Myklebust Syversen), GRITT (Itonje Søimer Guttormsen) og DE USKYLDIGE (Eskil Vogt). Maria Ekerhovd har vunnet Kanonprisen som Beste produsent i 2015 og 2018, og Amanda for beste film i 2018 for HVA VIL FOLK SI. MER FILM og Maria Ekerhovd er for tiden i produksjon med KRIGSSEILEREN av Gunnar Vikene og LA ELVA LEVE av Ole Giæver.