Siden 2005 har Vestnorsk filmsenter delt ut talentpriser og stipender til filmarbeidere i vår region i forbindelse med BIFF.

• Talentstipend – tildeles filmarbeider med høye ambisjoner som er i særlig utvikling av egen posisjon og muligheter.

• Lyskasteren – tildeles filmarbeider som på ulike vis har markert seg og gjennom sitt arbeid har gitt verdifulle bidrag til den profesjonelle filmbransjen i vår region.

Prisvinnerne velges blant kandidater nominert av bransjen. Les om fjorårets vinnere her