Dropen Propellhallen MagnarAam BlaastFilm
(«Dropen»/ Blåst Film as)

I Vestnorsk filmsenters styremøte 1. desember ble det gjort følgende tildelinger: 1 kort- og 1 dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte. Det ble videre bevilget utviklingsstøtte til 8 prosjekter fordelt på 4 dokumentarfilmer, 1 animasjon-kortfilm, 1 spill, 1 spillefilm og 1 dramaserie. Totalt ble det bevilget NOK 1 925 000 i denne runden. Les mer. Du finner også alle tildelingene her