NORDOC deltakere 2022 1

NORDOC 2022 har valgt produsenter! Fra vår region deltar Marie Helene Høyberg og Vegard Lund Bergheim. 

NORDOC er en workshop med 3 samlinger gjennom 2022 og med mål om å utvikle dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå.

Under samlingene vil deltakerne få tilgang til et panel av eksperter, workshops og undervisning for å hjelpe deltakende produsenter å utvikle både seg selv og sitt prosjekt. Målet er at prosjektene produsenten har med seg skal være klare for internasjonale salgsarenaer ved slutt på siste samling.

Gruppeleder for alle samlingene: Mikael Ostrup 

Deltakere og prosjekter for dette kullet:

Vestnorsk filmsenter:

Produsent: Marie Helene Høyberg
Produksjonsselskap: Cynergi Film & TV
Prosjekt: BEKYMRINGSFRI

Produsent: Vegard Lund Bergheim
Produksjonsselskap: Screen Story 
Prosjekt: WARFUN

Filmkraft:

Produsent: Siw Angell-Olsen
Produksjonsselskap Tallfilm
Prosjekt: MIN FANTASIVENN

Produsent: Søren Sussemiehl Jensen
Produksjonsselskap: Goodtime Stavanger
Prosjekt: SYLVIA RAPHAEL

Østnorsk filmsenter:
Produsent: Lilian Løvseth
Produksjonsselskap: Smallville Films
Prosjektnavn: HEKTA 

Midtnorsk filmsenter:
Produsent: Mari Nilsen Neira
Produksjonsselskap: Herstory
Prosjektnavn: KAMPEN PÅ SKINNER 

NORDOC arrangeres av Filmkraft i samarbeid med Vestnorsk filmsenter og Østnorsk Filmsenter og prosjektet er finansiert av Norsk Filminstitutt, Utenriksdepartementet, Rogaland Fylkeskommune, Filmkraft, Vestnorsk filmsenter og Østnorsk filmsenter.