Årets første søknadsfrist for film- og spill prosjekter er passert. Vestnorsk filmsenter mottok i denne runden 26 søknader innen alle formater. Neste søknadsfrist er 7. mars.
 
Du finner alle Vestnorsk filmsenters søknadsfrister på hjemmesidene våre. Søknadsfristene til film- og spill finner du her . Det er 5 frister i året, mens flere av ordningene under bransjetiltak har løpende frister. Nytt av året er én årlig søknadsfrist 1. april på ordningene Talent Ung og Filmkulturelle tiltak. Det er nå åpnet for å søke på disse i RegPortal. Les mer om de forskjellige ordningene og behandlingstid her.