NFI har besluttet å forlenge ordningen med økt støtte til lansering av film på kino og ordningen koronarelatert produksjonsgaranti. Ny utvidet frist for koronarelatert produksjonsgaranti er nå 29. september 2022. Les mer