Kunstnerstipendet Vestlandet i ord, lyd og bilde ble opprettet i 2005 og har som mål å synliggjøre de skapende kunstnerne i vår region. Stipendet er spesielt rettet mot kunstnernes skapende virksomhet.

Søknadsfrist 16. september 2010.