Sørnorsk filmsenter er et regionalt filmsenter som skal forvalte midler til utvikling og produksjon av film, og bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen på Sørlandet. Senteret eies av de to fylkeskommunene på Agder, samt Arendal og Kristiansand kommune.

Du kan lese mer om stillingen her.