Amandus Talent er et tilbud til de mest motiverte og talentfulle ungdommene i Norge, utviklet og drevet av de regionale filmsentrene og Amandusfestivalen med støtte fra Norsk filminstitutt.  Les mer på www.amandusfestivalen.no

Invitasjon Amandus Talent 2011