13 prosjekter mottar støtte til manusutvikling av langfilmer og serier med midler fra Sparebank Vest, Bergen Kommune og Hordaland fylkeskommune. Til sammen deles det ut over 1, 4 mill kroner.

Midler fra Hordaland fylkeskommune, RUP

Midler fra Bergen kommune.

Midler fra Sparebanken Vest