Vestlandstreffet skal samle alle aktører på filmområdet på Vestlandet, og skape økt samarbeid mellom selskaper og kreative på tvers av sjanger- og fylkesgrenser.

Stor hilsen fra Filmfondet FUZZ, Vestnorsk filmsenter og Western Norway Film Commission.