Noen av de sentrale spørsmålene de ønsker å stille i forbindelse med dette
er hvilke estetiske gevinster får man av å sammenkoble fiksjon og fakta,
hvilke etiske hensyn er mest tungtveiende, hvorfor har vi denne tendensen
nå?

Gjennom foredrag og paneldebatter vil en belyse dette fenomenet i to
sesjoner med overskriftene: Det private i det offentlige og Den iscenesatte
virkelighet.

Tid og sted: Mandag 4. april 2011 på Høgskolen i Lillehammer.

Innledere er:
Henrik G. Bastiansen: Medieforsker
Nikolaj Frobenius: Forfatter
Christian Refsum: Førsteamanuensis og forfatter
Alexander Røsler: Førsteamanuensis og filmskaper
Erik Skjoldbjærg: Filmregissør
Bjørn Sørenssen: Professor i filmvitenskap, NTNU


Seminaret er gratis, men bruk påmeldingsskjemaet i lenken nedenfor så blir
det lettere å planlegge den praktiske gjennomføringen.


For program og påmelding:
http://hil.no/hil/om_hoegskolen/norsk_filmseminar_2011

Norsk filmseminar er et årlig seminar arrangert av Høgskolen i Lillehammer.
Det er ment å være et møtested mellom filmforskning og filmbransje hvor
aktuelle temaer innen norsk filmproduksjon belyses og drøftes i fellesskap.
Seminaret er åpent for alle, og besøkes av folk fra bransjen, studenter og
ansatte ved praktiske og teorietiske filmutdanninger.