Vi minner om at neste frist for å søke midler til kortfilm- og dokumentarprosjekter er 29. august. Søknaden blir da behandlet i styremøte 13. oktober. Det kan også søkes om midler til kortfilm- og dokumentarprosjektet innen 31. oktober for behandling i styremøte 6. desember.

Langfilm og serier
Søknadsfrist for å søke om manusmidler til langfilm og tv-serier høsten 2011 er 29. august. Søknaden blir behandlet i styremøte 13. oktober.