Er du utøvende kunstner med arbeids- og bosted på Vestlandet? Nå utlyses Sparebanken Vest sitt kunstnerstipend.

Info om kunstnerstipendet, søknadsfrist og søknadsskjema er lagt ut på bankens hjemmesider: Kunstnerstipend 2011
- Søknadsfrist 23. september.