: nasjonale tendenser, de institusjonelle rammer, finansiering, journalistiske vinklinger og teknikk. Velkommen til debatter og gode faglige diskusjoner. Les mer om programmet i den vedlagte folderen og her: http://biff.no/2011/no/pamelding/nasjonaltdokumentarseminar.html