Her blir det work-in-progress, faglig interessante foredrag, debatt, mingling, bransjefest med mer. Men først og fremst blir det film i det korte formatet, der sjangere som musikkvideo, animasjon, kunstfilm og fiksjon står på programmet med totalt 50 filmer fra Norge og Norden forøvrig.

 

 Festivalen finner sted på KINOKINO Senter for kunst og film som holder til i gamle Sandnes rådhusteater, Olav Kyrresgt. 5 – i en flott funkisbygning som tidligere har vært rådhus, kino og bibliotek.

Under kortfilmfestivalen vil KINOKINO også presentere kunstfilm i den store utstillingssalen, i en litt annen ramme enn den tradisjonelle kinosalen.

KORT på KINOKINO er altså mer enn en festival.

For billettbestilling og mer informasjon, se www.kortkino.no

Festivalen er støttet av Rogalands fylkeskommune, Filmkraft Rogaland, Vestnorsk Filmsenter, Film&Kino, Filmstory og SF-Kino Stavanger/Sandnes og Hinterland.  KINOKINO er eid av Sandnes kommune.