Lederutviklingsprogrammet «Kunstens Kvinner» har som målsetting å gi kvinner innen kunst og kultur kompetanse og trygghet på eget lederskap, og mot og lyst til å lede kunstorganisasjoner i nye retninger. Programmet ble gjennomført første gang i 2008-2009 med deltakere fra alle fagområdene innen scenekunst, musikk, film og TV. Våren 2012 starter et nytt kurs opp. Mer info.