Konferansen skal munne ut i nyskapende, kunstneriske filmer, utarbeidet av filmbransjen og museumsbransjen i samarbeid.

Temaet er kystkultur, derfor har vi kalt prosjektet KJØL.

Det har retning, det går framover, og i kjølvannet ligger nye muligheter for spennende samarbeidsprosjekter mellom arkiv, museum, bibliotek og filmbransjen.

Et filmsamarbeid mellom Vestnorsk filmsenter og museer, bibliotek og kultursentre i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

KJØL