Samtidig sitter filmskaperne på kompetanse til å kunne lage produksjoner som i særlig grad egner seg i slik formidling.

For første gang skal vi bringe sammen filmbransjen, museer, bibliotek, kulturhus, kommuner og fylkeskommuner fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vi skal se film, lære om erfaringer ved bruk av levende bilder i museer, se eksempler på audiovisuelle løsninger i formidling og få innspill utenfra!

 

Målet er kompetanseheving blant formidlere (museer, kultursentre, bibliotek) i bruk av levende bilder, og økt kjennskap til disse institusjonene for filmmiljøet. Hva trenger disse institusjonene og hva kan dere som filmskapere tilby?

KJØL er både en konferanse, og en invitasjon til samarbeidsprosjekter mellom disse kulturinstitusjonene og filmbransjen.
KJØL handler ikke om tradisjonelle fjernsynsdokumentarer eller informasjonsfilm, men om alternative lengder og formater, og ikke minst om kunstneriske og nyskapende måter å fortelle om vår historie og vår nære virkelighet på.
KJØL handler om mulighetene som ligger i å bruke museer, bibliotek og kulturinstitusjoner som alternative visningsarenaer for den frie kunstneriske filmen.

Vi har knyttet prosjektet opp mot temaet kystkultur. Derfor har vi kalt prosjektet KJØL.
Det har retning, det går framover, og i kjølvannet ligger nye muligheter for spennende samarbeidsprosjekter.

Vedlagt er foreløpig program. Du finner mer informasjon om program, påmelding og annet på hjemmesiden: www.kjølprosjektet.no

Kunstnerisk nyskapende filmer!
I etterkant av konferansen åpnes det for igangsetting av konkrete filmprosjekter da et utvalg av filmprosjekter vil kunne finansieres gjennom KJØL. Filmene skal ha en klar kunstnerisk ambisjon og ikke omfatte rene "oppdragsfilmer", reportasjer eller informasjonsfilmer. Filmene bør utfordre både museene og filmskaperne til å lage nyskapende filmer av høy kunstnerisk verdi. Nettopp en klar kunstnerisk profil vil gi prosjektet relevans både som kunstnerisk prosjekt og som et pilotprosjekt som overskrider grensene mellom ulike aktører på kulturfeltet.

Filmprosjektene som finansieres gjennom KJØL skal være konkrete samarbeidsprosjekter mellom museum/kultursentre og filmprodusenter. Fokus for filmene innenenfor KJØL er kystkultur og filmene bør ha en lengde på mellom 5 og 15 minutter.

Filmbransjen presenterer seg selv på KJØL-konferansen!
Det er viktig at filmskaperne er tilstede på konferansen og viser fram mangfoldet av hva bransjen kan tilby, så vel som knytter kontakter for framtidige samarbeidsprosjekter.
Vi håper også at så mange som mulig av dere vil bidra med å vise trailere/klipp av deres arbeid under konferansen, dette for at vi kan gi et mest mulig helhetlig bilde av alle de ulke formidlingsmulighetene som ligger i filmen! Visning av klipp vil være en stor og viktig del av konferansen, da det er den beste måten for å vise museene, bibliotekene og kulturhusene hva et samarbeid med filmbransjen kan bety og hvilke nye former for formidling dette kan gi.

Vi håper dere vil benytte denne sjansen til å vise dere fram og knytte nye kontakter!
Det settes av 5 minutter til hver, hvor dere selv fordeler tiden mellom audiovisuell presentasjon og kort muntlig presentasjon av hvem dere er, hva dere arbeider med etc. Materialet må sendes inn på forhånd.
Ønsker dere å bidra ber vi dere ta kontakt med Vestnorsk filmsenter så snart som mulig på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for mer praktisk informasjon om gjennomføringen.
Det vil også være åpent for å distribuere trykket promoteringsmateriale i konferanseområdet.
På vegne av og med vennlig hilsen arrangørene,

Elin Andersson
Prosjektleder, KJØL

Lisbeth Dreyer,
Leder, programgruppen

Irmelin Nordahl
Daglig leder, Vestnorsk filmsenter
--
Elin Andersson
Prosjektleder, KJØL
Vestnorsk filmsenter
Georgernes verft 12
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
5011 Bergen
Tlf: 55 56 09 05
Mobil: 98 60 06 74

KJØL- Et filmsamarbeid mellom Vestnorsk filmsenter og museer, bibliotek og kultursentre i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Foreløpig program