Bergen kommune tilbyr også profesjonelle bergensbaserte kunstnere et arbeidsopphold i New York. Tilbudet omfatter bosted og arbeidssted i atelierfellesskapet Point B i Brooklyn. Hvert opphold er på tre måneder og tildeles etter søknad. 

 

Mer om Berlin: Ordningen administreres av Kulturhuset USF. Du finner mer informasjon her.

Mer om New York: Ordningen  administreres av kulturhuset USF. Du finner mer informasjon her.