Filmene skal ferdigstilles innen 1. november 2013.

Du kan laste ned utlysningsteksten her (PDF).

Søknadskriterier for filmer som produseres innenfor KJØL er følgende:

 

 

 • Søker er et filmproduksjonsselskap i Hordaland, Sogn og Fjordane eller Møre om Romsdal som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret (59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer) i samarbeid med et museum/kulturinstitusjon.
 • Filmproduksjonsselskapet er ansvarlig søker, og filmene er underlagt samme retningslinjer som andre filmproduksjoner som får støtte gjennom Vestnorsk filmsenter.
 • Museet/kulturinstitusjonen skal distribuere filmen gjennom sin formidlingsvirksomhet, og distribusjons- og visningsplan/evt. annet samarbeid skal være del av søknaden.
 • Museet/kulturinstitusjonen har eksklusive rettigheter til visning av filmen i Norge, og visning utenom må avtales mellom partene.
 • Produksjonsselskapet har rett til å vise eller selge filmen i utlandet, og bruke filmen i ikke-kommersielle sammenhenger i sin egen virksomhet (undervisning, firmapresentasjoner osv.).
 • Filmene skal relateres til temaet kystkultur og filmene skal anslagsvis være mellom 5 og 15 minutter lange.
 • Filmene kan være alle sjangre og skal ha en klar kunstnerisk ambisjon. Filmene skal ikke være informasjonsfilmer/oppdragsfilmer.
 • Filmene skal profileres som en del av prosjektet KJØL.
 • Finansieringsramme gjennom KJØL er opptil 400.000 pr. film.
 • Filmproduksjonsselskapet kan innhente tilleggsfinansiering i samråd med Vestnorsk filmsenter og det samarbeidende museet/kulturinstitusjonen.

Søknadsfrist er 13. september 2012 og tildeling skjer 1. november 2012. Filmene skal ferdigstilles innen 1. november 2013.
Søknaden må inneholde følgende;

 • Prosjektbeskrivelse (gjerne synopsis/manuskript/reginotat).
 • Definert problemstilling og målbeskrivelse med bakgrunn for søknaden.
 • Kalkyle, finansierings- og likviditetsplan med spesifikasjon av evt. egenfinansiering.
 • Fremdriftsplan, opptaksplan og antatt ferdigstillelse (krav senest innen 1.11.2013).
 • Stabsliste så fullstendig som mulig og hovedkontaktinformasjon.
 • Lanseringsplan.
 • Navn på registrert eller statsautorisert revisor og regnskapsfører.
 • Distribusjon og samarbeidsavtale mellom produksjonsselskap og museum/kulturinstitusjon.
 • Søknaden skal sendes per e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. – merket KJØL innen 13. september.
  Les mer om retningslinjer på www.vestnorskfilm.no.
 • Ytterligere spørsmål kan rettes til Vestnorsk filmsenter på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon: 55 55 36 46 (senteret har feriestengt i juli måned).