Vestnorsk filmsenter (VF) er et aksjeselskap eid av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Selskapet er en del av statens og regions virkemiddelapparat i filmpolitikken, og skal være et kompetansesenter for regionens filmmiljø. Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm i regionen, og bidra til manusutvikling av spillefilm/tv-serier. Videre utvikler og arrangerer VF kompetansehevende tiltak for bransjen samt tiltak for barn og unge. Vestnorsk filmsenter er den fremste bidragsyteren til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet. Filmmiljøet på Vestlandet har i de seneste årene markert seg både nasjonalt og inter- nasjonalt.VF dekker fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland og har kontor i Bergen og Volda.

Vestnorsk filmsenter utlyser stilling som filmkonsulent i en 2-årig åremålsstilling med mulighet for forlengelse (Utlysning som PDF). Filmkonsulenten skal vurdere prosjektsøknader og ha ansvar for manus- og prosjektutvikling i prosjekter som filmsenteret støtter. I samarbeid med daglig leder skal filmkonsulenten arbeide frem innstillinger som fremmes for styret. Film- konsulenten skal videre veilede og være pådriver for utvikling av filmprosjekter fra idé til ferdig film. Filmkonsulenten skal sammen med resten av administrasjonen være pådriver for den filmfaglige kompetansebyggingen i vår region. 

Stillingen krever relevant erfaring innen dramaturgi og filmfaglig bakgrunn. Evne til å ana- lysere og vurdere innkomne søknader å foreta kunstneriske og produksjonsmessige vurderinger. Gjennom løpende dialog med tilskuddsmottaker(e) bidra til en best mulig utvikling av prosjekter som tildeles tilskudd. Søkerne må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid.

Tiltredelse og lønn etter avtale. Arbeidssted er Bergen. Henvendelse til daglig leder Irmelin Nordahl på tlf. 55 55 36 41/91 88 42 82. Skriftlig søknad med CV og relevante attester sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., merket «Søknad filmkonsulent».

Søknadsfrist innen 15. august 2012.