Filmene skal kunne engasjere og utfordre tenåringer i ungdomsskolealder om tema knyttet til likestilling og kjønnsroller.

 

De fire filmene skal ha følgende tema:
1.      Kjønnsroller og likestilling
2.      Utdanningsvalg og (det kjønnsdelte) arbeidsliv
3.      Kjønn og familieliv/foreldreskap
4.      Kjønn og makt, demokratisk deltakelse og ledelse

Filmene skal brukes til undervisning i ungdomsskolen.

Det er satt av 1 million kroner til oppdraget.
Tilbudsfrist er 2. november. Filmene skal være ferdige innen 1. juni 2013.

Konkurransegrunnlag finner du på Doffin.no