Det er tre konkurranser for ny norsk film som er ferdigstilt etter 15. mars 2012:

- kortfilm under 35 minutter
- dokumentarfilm lengre enn 25 minutter
- musikkvideo

 

Kortfilm mellom 25 og 35 minutter som kan kategoriseres dokumentar, kan delta enten i kortfilmkonkurransen eller i dokumentarkonkurransen. Filmen kan kun meldes på én av konkurransene.

Påmeldingsavgift NOK 190,-.
Siste frist for påmelding er 15. mars 2013.

 

Festivalen avvikles 11.-16. juni 2013