Dette gjør prosessen med å søke langt enklere og mer effektiv for deg som søker. Om kort tid kan du opprette din egen brukerkonto på vestnorskfilm.no. Her får du full oversikt over hvilke søknader du har inne og status på dem. Du kan også i prosessen motta kommentarer fra filmkonsulenten.

Følg med, følg med - vi lanserer snart vårt nye søkesystem.