Program:

-Nytt frå Vestnorsk filmsenter og oppdatering om Moglegheitsprosjekt Søre Sunnmøre / Volda inviterer 22.- 24. april v/ Marieke Mulders
(www.voldainviterer.no)

- Den norske dokumentarfilmfestivalen 24.- 28. april  v/ leiar Thorvald Nilsen

-«THE ELEVATOR PITCH»: Workshop med Audun Kristian Høidal, treningsleiar i Gustav Käser Training International AS.
Kva ville du gjort om nokon kom bort til deg og sa: "La meg få høyre ideen din, men ver rask, eg har berre 2 minutt!" «The Elevator Pitch» går ut på å selje ideen din eller bodskapet ditt i løpet av den tida det tek med ein gjennomsnittleg heistur.


SJÅ VEDLAGTE PROGRAM FOR MEIR DETALJERT INFORMASJON.

Inviter gjerne med deg folk du trur kan ha interesse av å delta på ein møteplass som Kreative Søre Sunnmøre.
Har du innspel og/ eller idear til komande program på Kreative Søre Sunnmøre, send ein e-post til: marieke(at)vestnorskfilm.no

Vel møtt!

Beste helsing
Marieke Mulders, Vestnorsk filmsenter


Marieke Mulders
Prosjektkoordinator Møre og Romsdal
Mob: 408 70 352

Vestnorsk filmsenter

Sunnmøre kulturnæringshage, Storgata 8
6100 Volda
www.vestnorskfilm.no
marieke(at)vestnorskfilm.no