Tildelinger fra Vestnorsk Filmsenter
Styremøte 04.09.2006

Prosjekter innstilt til støtte - kortfilm og dokumentar

• Utviklingsstøtte kortfilm
"Pesus"
Sydvest Film ved Geir Netland
Regi Nils Sandvik
Manus Nick Hegreberg
Tildelt sum 40.000,-

• Produksjonsstøtte kortfilm
"Spandexman"
Alligator Film ved Maria Ekerhovd
Regi Bobbie Peers
Tildelt sum: 100.000,-

• Oppblåsning til 35mm kopi
"Sniffer"
Dreamfactory / Maria Ekerhovd
Regi: Bobbie Peers
Tildelt sum: 10.000,-

• Produksjonsstøtte til pilot kortfilm
"Katshu"
Fram Film ved Grim Berge
Tildelt sum: 75.000,-

• Produksjonsstøtte til etterarbeid og oppblåsning til 35mm
"Mann Kvinne Kaffe"
Filmkollektivet
Regi Carl E. Johannessen
Prod Elin Sander
Tildelt sum: 100.000,-

• Produksjonsstøtte til pilot av kortfilm
"Coconut Island"
Bergen Animasjon
Regi Bjørn Bugge
Tildelt sum: 40.000,-

• Produksjonsstøtte kortfilm / musikkvideo
"Dans til musikken"
Alligator Farm ved Njål Lambrecht
Tildelt sum: 50.000,-

• Etterarbeidsstøtte til kortfilm
"Ribozyme"
Synopsis Film ved Eirik Heldal
Regi Marius Soma
Tildelt sum: 10.000,-

• Prosjektutvikling og pilot til dokumentar
"Bibbi Valenza"
Flimmer Film Ved Christer Fasmer
Tildelt sum: 75.000,-

• Produksjonsstøtte til kortfilm
"Canis Lux"
Leader Films ved David Leader
Tildelt sum: 50.000,-

• Produksjonsstøtte til kortfilm
"Den gamle mannen"
Titan Film ved Hans Petter Kvaal
Regi Gustav Kvaal
Tildelt sum: 50.000,-

• Etterarbeidsstøtte til dokumentar
"Draumen om Fusa"
Piraya Film ved Stian Indrevoll
Regi Berit Rødstøl
Tildelt sum: 25.000,-

• .Produksjonsstøtte til dokumentar
"Heksene"
Inter Film ved Piotr Kuzinski
Tildelt sum: 50.000,-

Langfilm manusstøtte - med midler fra Bergen Kommune og Sparebanken Vest

• Utviklingsstøtte spillefilm
"X-ray" består av "Sonen", "Vekten av vann" og "Nål"
Gunnar Vikene
Regi - manus Gunnar Vikene
Tildelt sum: 150.000,- av tildelingen fra Bergen Kommunes næringsfond

• Utviklingsstøtte spillefilm
"Lepra"
Nordisk Film ved Aage Åberge
Regi - manus Pål Øie
Manus Ine Urheim
Tildelt: 150.000,- av filmidlene bevilget av Sparebanken Vest

Utviklingstøtte animasjonsserie for barn.
"Anton"
Flemminghill Film ved Flemming Christensen
Tildelt sum: 30.000 av filmidlene bevilget av Sparebanken Vest