Artist in Residence Bergen – Berlin
Frist for å søke seg til Bergen kommunes gjestekunstnerleilighet i Berlin er 10. mai. Leiligheten i Berlin er til bruk for kunstnere innen alle fagfelt, som har sitt virke i Bergen. Søknadene går til programmering av 2014. I Berlin har vi 4 x 3 måneders opphold.

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på AiR Bergen – Berlin sin nettside
 
Artist in Residence Bergen – Brooklyn
Frist for å søke seg til Bergen kommunes/USF Verftets gjestekunstnerprosjekt på PointB (spør etter passord på siden) er 10. mai. Søknadene går til programmering av opphold i januar – juni 2014. Prosjektet er åpent for kunstnere innen alle fagfelt, som har sitt virke i Bergen. I 2014 vil vi forsøke å ha 3 x 2 måneders opphold.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på AiR Bergen – Brooklyn sin nettside
 
Artist in Residence Bergen – Cape Town
Frist for å søke seg til Bergen kommunes/USF Verftets gjestekunstnerprosjekt i samarbeid med Blank Projects er 10. mai. Søknadene går til programmering av 2×2 måneders opphold i perioden august - november 2014 under forutsetning av fortsatt støtte. Prosjektet er åpent for kunstnere innen nymedia, visuelle og audiovisuelle fag, som har sitt virke i Bergen.

Søknadsskjema finner du på AiR Bergen – Berlin sin nettside

Prosjektet har ikke egen nettside ennå, for mye mer informasjon kontakt air(at)usf.no