Se Norsk filmvederlagsfonds hjemmesider og sjekk om du kvalifiserer til vederlagsstipend på kr. 40.000.- www.filmvederlagsfondet.no

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal sikre kollektivt vederlag til opphavsmenn for statens bruk av deres filmverk, hvor annet vederlag ikke betales for visning. Med dette menes utlån fra offentlig bibliotek eller annen offentlig, vederlagsfri bruk av filmverkene, film som selges gjennom Norsk filminstitutts filmbutikk, gjøres tilgjengelig på nett via Norgesfilm AS, distribueres og vises gjennom Norsk filmklubbforbund, og visning av kortfilm på kommunal kino. Egne avtaler med biblioteker, museer, universiteter, skoler eller lignende statlig/kommunal institusjon, regnes også som vederlagsfri distribusjon.