Vi søker etter en leder som har gode kunnskaper om filmbransjen og filmpolitiske virkemidler, og som kan være en tydelig og synlig leder for Norges største regionale filmsenter. Kandidaten må ha erfaring med å arbeide i skjæringspunktet mellom kulturbransjen og offentlig forvaltning, samt ha god kjennskap til det kulturpolitiske landskapet. Det er en fordel om kandidaten har erfaring fra arbeid i internasjonale nettverk.

Stillingen krever relevant ledererfaring, film- eller annen kunstfaglig bakgrunn, godt kjennskap til/nettverk i film/kulturbransjen. Stillingen omfatter personalansvar og kandidaten må ha administrative og økonomiske kvalifikasjoner samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne, gjerne også i engelsk.

Stillingen er en treårig åremålsstilling, med mulighet for én gangs fornyelse.
Tiltredelse og lønn etter avtale. Arbeidssted er Bergen. Henvendelse til styreleder Kristian B. Jørgensen 48 22 33 24. Skriftlig søknad med CV sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., merket «Søknad daglig leder».
Søknadsfrist innen 15. juni 2013.

 

Om Vestnorsk filmsenter

Vestnorsk filmsenter AS ble etablert i 1994 og har vært virksom fra årsskiftet 1995. Vestnorsk filmsenter eies av Bergen kommune (50 %) og Hordaland fylkeskommune (50%). Selskapet er en del av statens og regionens virkemiddelapparat i filmpolitikken, og skal være et kompetansesenter for regionens filmmiljø. Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm i regionen, og til manusutvikling av spillefilm/tv serier. Videre skal selskapet utvikle og arrangere kompetansehevende tiltak for bransjen, samt tiltak for unge talenter. Vestnorsk filmsenter er med det regionens største bidragsyter til film på Vestlandet. Filmmiljøet på Vestlandet har i de senere årene markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Vestnorsk filmsenter har inngått et langsiktig samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.


I 2012 forvaltet Vestnorsk filmsenter kr 8 267 000 fra Kulturdepartementet, midlene skal gå til produksjon av kortfilm og utvikling og produksjon av dokumentarfilm, samt bransjehevende tiltak og tiltak for unge talenter. Videre forvaltet senteret kr. 2,6 millioner fra Bergen kommune fordelt til utvikling av lange formater, produksjon av kort – og dokumentarfilm, bransjehevende tiltak og talentprogram. Hordaland fylkeskommune bidro gjennom RUP midler med kr. 1 millioner til utvikling av lange formater og ulike bransjehevende tiltak. Videre har fylket gjennom KUP- midler bidratt med kr. 1,4 millioner til prosjektet KJØL.


I 2012 mottok 67 prosjekter tilskudd, hvorav 12 langfilm/serier, 14 kortfilmer, 35 dokumentarer og 6 KJØL-filmer. Av disse fikk 34 utviklingsstøtte og 33 produksjonsstøtte. Antall søknader var 143. Det ble gitt manusveileding for 61 prosjekter. Det var 22 premierer på filmer støttet av Vestnorsk filmsenter i 2012.


Driftsbudsjettet for Vestnorsk filmenter er på kr. 3. 710 000, samt at Western Norway Film Commission mottar driftsstøtte på kr. 1,1 fra fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vestnorsk filmsenter har 6 ansatte som utgjør 5,25 årsverk. Av disse er 1 årsverk knyttet opp til Filmkommisjonen og et ½ årsverk knyttet opp mot vår virksomhet i Møre og Romsdal. Senteret har en filmkonsulent i 50 % stilling og en manuskonsulent i 25 % stilling. Vestnorsk filmsenter har også i perioder prosjektmedarbeidere ansatt i tilknytning til større prosjekter som KJØL og Dokumentarkonventet. Videre har Vestnorsk filmsenter blant annet samarbeid med éQuinoxe Europa og Eurodoc.

Nærmere informasjon om Vestnorsk filmsenter se – www.vestnorskfilm.no og www.wnfc.no