Vestnorsk filmsenter har 30. september gleda av å invitere til møteserien Kreative Søre Sunnmøre, denne gongen i Ørsta - Hotell Ivar Aasen

Mandag 30. september kl. 18.30-20.30. Program.