Vestnorsk Filmsenter har i januar bevilget tilskudd til ni nye filmprosjekter, hvorav seks til utviklingsstøtte og tre til produksjonsstøtte.
Les mer...