Søknaden må inneholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse. Det må legges ved en intensjonsavtale med filmproduksjonen (produsent og ansvarlig fagperson) eller med mentor. I disse avtalene må det må komme frem konkrete mål for faglig utvikling og en plan for gjennomføring.
 
 
Filmproduksjon er en virksomhet man aldri blir utlært i, så alder vil ikke være et sentralt kriterium for deltagelse. Stipendene skal bidra til å oppnå filmsenterets mål om likestilling og mangfold i filmbransjen
 
Søknadsfrist kontinuerlig og senest 1. november 2013
 
Søknad sendes til stine(at)vestnorskfilm.no. Dersom du ønsker mer informasjon kan Stine Tveten nås på telefon: 55 55 36 47.

 

Talent Vest er støttet av Bergen kommune