Vestnorsk filmsenter har 21. november gleda av å invitere til møteserien Kreative Søre Sunnmøre, denne gongen i Volda - Kulturnæringshagen, Storgata 8

Torsdag 21. november kl. 18.30-20.30. Program.