Formålet med tilskot fra Sørfond er å få produsert filmar i utviklingsland der slik produksjon er vanskeleg av politiske eller økonomiske årsaker.

Tilskotet blir gitt som toppfinansiering, der 50% av finansieringen må vere stadfesta. Det er eit krav å ha norsk samprodusent i prosjektet, og søknaden skal sendast av den norske samprodusenten. Søknadsfrist for Sørfond er 15. januar 2014.