Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm og (utvikling) langfilm/serier

6. januar, behandling i styremøte 18. februar.
2. april, behandling i styremøte 13. mai.
10. august, behandling i styremøte 10. september. 
7. oktober, behandling i styremøte 18. november.

(NB! Søknader om bransjeutviklende tiltak på over 30.000 kroner har samme datofrister som filmsøknadene)