Nordahl er 42 år, og bosatt i Bergen. Hun kommer fra stillingen som festivalsjef i Nordiske Mediedager, og vil tiltre Vestnorsk Filmsenter 1. januar 2007.

Styret har ved ansettelsen vektlagt hennes varierte erfaringsbakgrunn og evne til å skape resultater.

Styret i Vestnorsk Filmsenter er svært tilfreds med valget av Nordahl. Vi mener at hun vil være den rette person til å videreutvikle filmsenteret fremover, og at hun vil kunne virke samlende for filmmiljøet på Vestlandet.