Vestnorsk filmsenter har i styremøte tildelt filmmidler til 10 dokumentarprosjekter (2 av dem animerte dokumentarer), 1 animasjonsfilm og 2 kortfilmer. Videre har 4 spillefilmer fått manus og utviklingsstøtte med midler fra Bergen kommune. To av prosjektene er barnefilmer.

Les mer om prosjektene her.