Forutsetninger:
- Manusforfatterne skal ikke ha realisert et manuskript for fiction spillefilm tidligere.                                                                            - Søk med et treatment 15-20 sider
- Språkform er engelsk (skriv gjerne engelsk om du vil, VNFS vil ellers bistå med oversettelse)                                                    -

Søknadsfrist: 10. mai 2014

Program for BSL:
24.-26. mai: Introduksjon i Bergen, workshop med Claire: 1 til 1 møter og Masterclass.
Juni-september: Arbeid med 1.versjon av manuskriptet, skypemøter med Claire, writers’ room møter på Vestnorsk filmsenter.
1.oktober: deadline 1. versjon av manus.
November: workshop i Bergen med Claire. 1 til 1 møter, planer for versjon 2, Masterclass.
November- januar 2015: Arbeid med versjon 2, skypemøter med Claire.
15. januar 2015: Deadline versjon 2 av manuskript.

Vi arbeider med å lage et sluttmøte med forfattere og Claire under filmfestivalen i Berlin, dette vil informeres om senere.

med vennlig hilsen,
Daglig leder Stine Tveten.
Filmkonsulent Lars Skorpen